Tỷ giá (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương VCB)

Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(01/08/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(31/07/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD-Đô la

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 21,210.00 21,210.00 21,260.00

EUR

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 28,240.97 28,325.95 28,580.37

AUD-Đô Úc

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 19,593.17 19,711.44 19,888.49
KRW Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 18.83 23.03
KWD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 74,222.46 75,793.24
MYR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 6,621.71 6,707.96
NOK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 3,344.67 3,449.79
RUB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 542.54 663.73
SEK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 3,048.19 3,125.18

SGD

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 16,806.55 16,925.03 17,214.22
THB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 651.45 651.45 678.68
CAD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 19,184.89 19,359.12 19,611.29
CHF Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 23,068.75 23,231.37 23,533.98
DKK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 3,758.74 3,876.87

GBP

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 35,516.53 35,766.90 36,088.15
HKD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 2,704.03 2,723.09 2,758.56
INR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 346.55 361.03
JPY Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 203.61 205.67 207.52
SAR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 5,495.85 5,841.30

©2013 webgiavang.com