Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2455 21,2955 21,2455
 AUD 18,457-204 18,735-207 18,568-205
 CAD 18,688-81 19,104-83 18,858-82
 CHF 21,872-307 22,313-313 22,026-309
 EUR 26,531-428 26,849-324 26,610-429
 GBP 33,590-360 34,130-366 33,826-363
 JPY 192-2 196-2 194-2
 SGD 16,379-82 16,776-84 16,494-83
 THB 640-1 667-1 640-1
 MYR - 6,515-34 6,431-34
 DKK - 3,648-51 3,537-49
 HKD 2,7071 2,7611 2,7261
 INR - 353-1 339-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,591214 72,319-517
 NOK - 3,211-58 3,113-56
 RUB - 545-11 445-9
 SAR - 5,8492 5,5031
 SEK - 2,913-25 2,841-24

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)


©2013 webgiavang.com