Tỷ giá (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương VCB)

Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(27/08/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(26/08/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD-Đô la

21,180.00 21,180.00 21,230.00 21,180.00 21,180.00 21,230.00

EUR

27,691.40 27,774.72 28,024.23 27,766.92 27,850.47 28,100.67

AUD-Đô Úc

19,548.28 19,666.28 19,842.95 19,547.86 19,665.86 19,842.53
KRW - 18.99 23.23 - 18.89 23.10
KWD - 73,761.51 75,322.65 - 73,770.04 75,331.37
MYR - 6,673.61 6,760.55 - 6,657.28 6,744.00
NOK - 3,378.22 3,484.39 - 3,380.43 3,486.67
RUB - 534.60 654.01 - 533.35 652.49
SEK - 3,008.85 3,084.84 - 3,020.07 3,096.35

SGD

16,711.70 16,829.51 17,117.09 16,695.74 16,813.43 17,100.73
THB 651.60 651.60 678.83 649.41 649.41 676.55
CAD 19,102.45 19,275.93 19,527.04 19,073.51 19,246.73 19,497.47
CHF 22,789.88 22,950.53 23,249.52 22,831.76 22,992.71 23,292.25
DKK - 3,686.49 3,802.36 - 3,696.06 3,812.23

GBP

34,671.89 34,916.30 35,229.97 34,711.91 34,956.61 35,270.64
HKD 2,699.50 2,718.53 2,753.94 2,698.83 2,717.85 2,753.26
INR - 343.86 358.23 - 343.86 358.24
JPY 200.72 202.75 204.57 200.58 202.61 204.43
SAR - 5,486.79 5,831.68 - 5,485.50 5,830.31

©2013 webgiavang.com