Tỷ giá (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương VCB)

Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(23/07/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(22/07/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD-Đô la

21,195.00 21,195.00 21,245.00 21,185.00 21,185.00 21,235.00

EUR

28,368.49 28,453.85 28,709.43 28,497.90 28,583.65 28,840.42

AUD-Đô Úc

19,709.55 19,828.52 20,006.63 19,710.30 19,829.28 20,007.41
KRW - 18.85 23.06 - 18.77 22.96
KWD - 74,380.14 75,954.30 - 74,380.22 75,954.44
MYR - 6,651.46 6,738.11 - 6,641.52 6,728.05
NOK - 3,378.56 3,484.75 - 3,377.54 3,483.69
RUB - 551.86 675.13 - 547.66 669.99
SEK - 3,061.34 3,138.66 - 3,067.01 3,144.48

SGD

16,866.51 16,985.41 17,275.64 16,828.79 16,947.42 17,237.01
THB 655.29 655.29 682.68 649.51 649.51 676.66
CAD 19,469.60 19,646.42 19,902.35 19,461.28 19,638.02 19,893.85
CHF 23,210.87 23,374.49 23,678.98 23,313.33 23,477.67 23,783.52
DKK - 3,775.15 3,893.79 - 3,792.69 3,911.89

GBP

35,808.28 36,060.70 36,384.61 35,843.75 36,096.43 36,420.69
HKD 2,701.69 2,720.74 2,756.18 2,699.61 2,718.64 2,754.06
INR - 346.13 360.60 - 345.23 359.66
JPY 206.12 208.20 210.07 206.50 208.59 210.46
SAR - 5,492.12 5,837.33 - 5,488.23 5,833.21

©2013 webgiavang.com