Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/09

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2000 21,2500 21,2000
 AUD 18,699-2 18,990-2 18,812-2
 CAD 18,948-111 19,378-114 19,120-112
 CHF 22,289-16 22,749-16 22,446-16
 EUR 27,064-13 27,403-13 27,146-13
 GBP 34,37182 34,94183 34,61482
 JPY 1920 1960 1940
 SGD 16,4911 16,8991 16,6071
 THB 646-1 673-1 646-1
 MYR - 6,584-25 6,496-25
 DKK - 3,723-1 3,608-1
 HKD 2,7011 2,7571 2,7201
 INR - 356-1 341-1
 KRW - 230 190
 KWD - 74,72844 73,14543
 NOK - 3,398-5 3,293-5
 RUB - 6100 4990
 SAR - 5,8381 5,4901
 SEK - 3,008-6 2,932-6

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)


©2013 webgiavang.com