Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,3030 17,5640 17,4080
 CAD 18,1270 18,5300 18,2910
 CHF 21,5190 21,9530 21,6700
 EUR 26,1280 26,4420 26,2060
 GBP 32,9270 33,4570 33,1600
 JPY 1780 1810 1800
 SGD 16,0280 16,4170 16,1410
 THB 6380 6640 6380
 MYR - 6,2050 6,1250
 DKK - 3,5950 3,4850
 HKD 2,7230 2,7780 2,7420
 INR - 3450 3320
 KRW - 220 180
 KWD - 74,4300 72,1630
 NOK - 2,9290 2,8400
 RUB - 4050 3310
 SAR - 5,8810 5,5340
 SEK - 2,8310 2,7610

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)


©2013 webgiavang.com