Giá đô la chợ đen hôm nay

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,820 20

Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4600 22,5200 22,4600
 AUD 15,8730 16,1120 15,9690
 CAD 16,7420 17,1140 16,8940
 CHF 23,3100 23,6840 23,4740
 EUR 25,1860 25,4870 25,2620
 GBP 34,4050 34,9570 34,6480
 JPY 1840 1880 1860
 SGD 15,8400 16,1590 15,9520
 THB 6180 6440 6180
 MYR - 5,3580 5,2890
 DKK - 3,4540 3,3490
 HKD 2,8610 2,9190 2,8820
 INR - 3480 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 75,6380 73,3370
 NOK - 2,7450 2,6610
 RUB - 3700 3230
 SAR - 6,1810 5,8160
 SEK - 2,6870 2,6210

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Đổi tỷ giá


©2013 webgiavang.com