Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/10

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2400 21,2900 21,2400
 AUD 18,4760 18,7540 18,5870
 CAD 18,5900 19,0030 18,7590
 CHF 22,1780 22,6250 22,3340
 EUR 26,9380 27,2620 27,0190
 GBP 33,8640 34,4090 34,1030
 JPY 1960 1990 1970
 SGD 16,4520 16,8510 16,5680
 THB 6440 6710 6440
 MYR - 6,5480 6,4640
 DKK - 3,7020 3,5890
 HKD 2,7050 2,7590 2,7240
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,5140 72,9700
 NOK - 3,3040 3,2030
 RUB - 5800 4740
 SAR - 5,8470 5,5010
 SEK - 3,0010 2,9270

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)


©2013 webgiavang.com