Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/11

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3450 21,3950 21,3450
 AUD 18,1330 18,4070 18,2430
 CAD 18,5330 18,9450 18,7010
 CHF 22,0010 22,4440 22,1560
 EUR 26,5770 26,8960 26,6570
 GBP 33,0410 33,5730 33,2740
 JPY 1770 1810 1790
 SGD 16,1250 16,5160 16,2390
 THB 6370 6640 6370
 MYR - 6,3910 6,3080
 DKK - 3,6540 3,5430
 HKD 2,7180 2,7730 2,7370
 INR - 3510 3370
 KRW - 210 170
 KWD - 74,5210 72,2510
 NOK - 3,1970 3,0990
 RUB - 5080 4150
 SAR - 5,8730 5,5260
 SEK - 2,9270 2,8550

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)


©2013 webgiavang.com