Giá kim cương hôm nay - giá hột xoàn online - Diamond Price

STT KÍCH THƯỚC NƯỚC ĐỘ SẠCH GIÁ BÁN
1 3,1 F VVS1 3,745,000
2 3,1 E VVS1 3,959,000
3 3,2 F VVS1 4,494,000
4 3,2 E VVS1 4,708,000
5 3,5 F VVS1 7,233,200
6 3,6 F VVS1 7,447,200
7 3,6 E VVS1 7,682,600
8 3,6 D VVS1 7,918,000
9 3,7 G VVS1 7,169,000
10 3,8 F VVS1 8,346,000
11 3,8 E VVS1 8,560,000
12 3,8 D VVS1 8,774,000
13 3,9 F VVS1 9,095,000
14 4,0 F VVS1 12,476,200
15 4,0 E VVS1 12,733,000
16 4,0 E IF 12,947,000
17 4,0 D VVS1 13,182,400
18 4,1 F VVS1 12,690,200
19 4,1 E VVS1 12,947,000
20 4,2 E VVS1 15,194,000
21 4,3 F VVS1 16,799,000
22 4,3 E VVS1 17,505,200
23 4,3 D VVS1 18,190,000
24 4,4 F VVS1 17,976,000
25 4,4 E VVS1 18,703,600
26 4,4 D VVS1 19,409,800
27 4,5 F VVS1 23,968,000
28 4,5 F IF 24,396,000
29 4,5 E VVS1 25,380,400
30 4,5 D VVS1 26,835,600
31 4,6 E VVS1 25,166,400
32 4,6 D VVS1 27,563,200
33 4,7 F VVS1 26,536,000
34 4,7 E VVS1 27,178,000
35 4,7 D VVS1 27,820,000
36 4,8 E VVS1 31,158,400
37 4,8 E IF 31,650,600
38 4,9 E VVS1 35,952,000
39 4,9 E IF 36,444,200
40 5,0 E VVS1 52,729,600
41 5,1 E VVS1 55,126,400
42 5,2 E VVS1 59,920,000
43 5,4 F VVS1 78,409,600
44 5,4 E VVS1 82,689,600
45 5,5 F VVS1 81,320,000
46 5,6 F VVS1 87,483,200
47 5,6 E VVS1 91,806,000
48 5,7 F VVS1 95,872,000
49 5,9 F VVS1 124,120,000
50 6,0 F VVS1 150,998,400
51 7,0 E IF 395,472,000
Giá mua Giá Bán
Vàng SJC (10 chỉ) 3,537,000 3,540,000
Vàng SJC (<5 chỉ) 3,537,000 3,545,000

Giá vàng hôm nay gia vang online

Buy Transfer Sell Change
AUD19,395.6319,512.7119,718.16+0.00
EUR28,954.9029,042.0329,289.17+0.00
GBP35,029.8035,276.7435,576.93+0.00
JPY202.81204.86207.01+0.00
USD21,090.0021,090.0021,130.00+0.00
Commodities ($USD)
Crude Oil 101.44 -0.31%
Natural Gas 4.73 -0.19%
Gasoline 3.09 -
Heating Oil 2.98 -0.73%
Gold 1284.20 +0.28%
Silver 19.43 +0.41%
Copper 3.08 -
AmericaValueChange%ChangeTime
DJIA16,508.78+7.13+0.0416:30
Nasdaq4,149.48+22.52+0.5516:30
S&P_5001,815.69-17.39-0.9516:30
AsiaValueChange%ChangeTime
Nikkei14,404.99-141.28-0.9702:28:01
ShangHai2,153.63-10.87-0.5002:28:01
HangSeng22,562.80+53.16+0.2402:28:01
EuroValueChange%ChangeTime
FTSE1006,703.00+28.26+0.4211:35:29
FTSE_All3,592.13+12.55+0.3511:35:29