Giá kim cương hôm nay - giá hột xoàn online - Diamond Price

STT SIZE NƯỚC ĐỘ SẠCH Giá bán
1 3,2 F VVS1 4,536,000
2 3.2 E VVS1 4,752,000
3 3,5 F VVS1 6,804,000
4 3,5 E VVS1 7,020,000
5 3.5 D VVS1 7,236,000
6 3,6 F VVS1 7,300,800
7 3.6 E VVS1 7,516,800
8 3,7 G VVS1 7,128,000
9 3.7 E VVS1 7,516,800
10 3.9 F VVS1 9,504,000
11 4,0 F VVS1 12,830,400
12 4.1 F VVS1 13,262,400
13 4.2 F VVS1 16,416,000
14 4.2 E VVS1 16,848,000
15 4.3 F VVS1 18,144,000
16 4.3 E VVS1 18,792,000
17 4.3 E IF 19,008,000
18 4.4 E VVS1 20,001,600
19 4.4 E IF 20,217,600
20 4.5 F VVS1 26,611,200
21 4.5 E VVS1 28,080,000
22 4.5 E IF 28,728,000
23 4.5 D VVS1 30,024,000
24 4.7 F VVS1 29,160,000
25 4.7 E VVS1 30,240,000
26 4.8 F VVS1 30,240,000
27 4.8 F IF 30,780,000
28 4.8 E VVS1 31,536,000
29 4.9 F VVS1 36,417,600
30 4.9 E VVS1 37,497,600
31 4.9 E IF 38,232,000
32 4.9 D VVS1 39,182,400
33 5,0 F VVS1 52,012,800
34 5,0 E VVS1 54,172,800
35 5,0 E IF 55,252,800
36 5.1 F VVS1 54,172,800
37 5.4 F VVS1 75,470,400
38 5.4 E VVS1 80,352,000
39 5.4 E IF 81,216,000
40 5.9 F VVS1 120,960,000
41 6.3 F IF 237,600,000
42 6.3 E IF 259,200,000
43 7.2 F VVS1 492,480,000

©2013 webgiavang.com