Giá kim cương hôm nay - giá hột xoàn online - Diamond Price

STT KÍCH THƯỚC NƯỚC ĐỘ SẠCH GIÁ BÁN
1 3,1 F VVS1 3,745,000
2 3,1 E VVS1 3,959,000
3 3,2 F VVS1 4,494,000
4 3,2 E VVS1 4,708,000
5 3,5 F VVS1 7,233,200
6 3,6 F VVS1 7,447,200
7 3,6 E VVS1 7,682,600
8 3,6 D VVS1 7,918,000
9 3,7 G VVS1 7,169,000
10 3,8 F VVS1 8,346,000
11 3,8 E VVS1 8,560,000
12 3,8 D VVS1 8,774,000
13 3,9 F VVS1 9,095,000
14 4,0 F VVS1 12,476,200
15 4,0 E VVS1 12,733,000
16 4,0 E IF 12,947,000
17 4,0 D VVS1 13,182,400
18 4,1 F VVS1 12,690,200
19 4,1 E VVS1 12,947,000
20 4,2 E VVS1 15,194,000
21 4,3 F VVS1 16,799,000
22 4,3 E VVS1 17,505,200
23 4,3 D VVS1 18,190,000
24 4,4 F VVS1 17,976,000
25 4,4 E VVS1 18,703,600
26 4,4 D VVS1 19,409,800
27 4,5 F VVS1 23,968,000
28 4,5 F IF 24,396,000
29 4,5 E VVS1 25,380,400
30 4,5 D VVS1 26,835,600
31 4,6 E VVS1 25,166,400
32 4,6 D VVS1 27,563,200
33 4,7 F VVS1 26,536,000
34 4,7 E VVS1 27,178,000
35 4,7 D VVS1 27,820,000
36 4,8 E VVS1 31,158,400
37 4,8 E IF 31,650,600
38 4,9 E VVS1 35,952,000
39 4,9 E IF 36,444,200
40 5,0 E VVS1 52,729,600
41 5,1 E VVS1 55,126,400
42 5,2 E VVS1 59,920,000
43 5,4 F VVS1 78,409,600
44 5,4 E VVS1 82,689,600
45 5,5 F VVS1 81,320,000
46 5,6 F VVS1 87,483,200
47 5,6 E VVS1 91,806,000
48 5,7 F VVS1 95,872,000
49 5,9 F VVS1 124,120,000
50 6,0 F VVS1 150,998,400
51 7,0 E IF 395,472,000

Giá vàng hôm nay

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 33,140 -60 33,390 -40
Commodities ($USD)
Crude Oil 49.33 -0.30%
Natural Gas 2.17 +0.83%
Gasoline 1.63 +0.76%
Heating Oil 1.49 -0.49%
Gold 1213.80 -0.54%
Silver 16.25 -0.49%
Copper 2.11 +0.52%
AmericaValueChange%ChangeTime
DJIA17,873.2244.93+0.2516:30
Nasdaq4,933.5131.739+0.6516:30
S&P_5002,099.068.96+0.4316:30
VN30-Index618.43+3.81+0.62
VN-Index615.57+3.95+0.65
HNX30-Index146.15+0.14+0.10
HNX-Index81.37+0.11+0.14
AsiaValueChange%ChangeTime
Nikkei16,834.8462.38+0.3721:15:00
ShangHai2,952.78-1.498-0.0521:15:00
HangSeng20,576.77179.66+0.8821:15:00
VN30-Index618.43+3.81+0.62
VN-Index615.57+3.95+0.65
HNX30-Index146.15+0.14+0.10
HNX-Index81.37+0.11+0.14
EuroValueChange%ChangeTime
FTSE1006,270.795.14+0.0811:35:29
FTSE_All3,448.453.67+0.1111:35:29
FTSE AIM All Share Index735.841.46+0.20
VN30-Index618.43+3.81+0.62
VN-Index615.57+3.95+0.65
HNX30-Index146.15+0.14+0.10
HNX-Index81.37+0.11+0.14

Giá vàng online


©2013 webgiavang.com - Quảng Cáo: 01654451860. Email: webgiavang@gmail.com